DORADZTWO (KONSULTING)

W projektach typu doradczego (konsultingowego), działając na rzecz i w interesie klienta, prowadzimy prace, których celem jest przygotowanie i zaprezentowanie rekomendacji oraz wskazówek, dotyczących optymalnego postępowania w danej sytuacji czy też zalecanych działań do podjęcia, które naszym zdaniem będą adresowały potrzeby klienta.

 

WARSZTATY I SZKOLENIA

W trakcie prac warsztatowo-szkoleniowych, w zależności od oczekiwań klienta: (a) pomagamy pracownikom firmy lub jej gronu kierowniczemu czy zarządczemu wypracować własne rozwiązania, najlepiej odpowiadające potrzebom ich organizacji. Pracując w taki sposób wspomagamy zespół dzieląc się wiedzą ekspercką oraz odpowiadając za skuteczność procesu zespołowego; (b) przekazujemy wiedzę i doświadczenia zespołowi klienta, który następnie wykorzystuje ją do osiągania celów swojej firmy czy zespołu.

 

TYMCZASOWY OUTSOURCING

W sytuacjach wyjątkowych spowodowanych zdarzeniami losowymi i/lub przejściowymi trudnościami w pozyskaniu pracowników o brakujących kompetencjach oddelegowujemy do prac u klienta doświadczonych i kompetentnych konsultantów do wykonywania zdań i czynności operacyjnych. Niejednokrotnie współpraca ta przybiera charakter shadow management. W rezultacie za pomocą codziennej obserwacji zachowań konsultantów następuje transfer wiedzy do organizacji klienta i uzupełnienie praktycznych kompetencji.