STRATEGIA

Podstawowy zakres usług:

 • Budowa i wdrażanie strategii biznesowych
 • Strategia nadzoru właścicielskiego
 • Analizy rynkowe i strategiczne
 • Plany restrukturyzacje i optymalizacja kosztów
 • Biznes plany

Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • W jakim kierunku rozwijać firmę i czym kierować się przy opracowywaniu strategii?
 • Jakie są misja działania i wizja rozwoju mojej firmy? Jakie miary realizacji strategii zastosować do monitorowania jej rozwoju?
 • Jak zorganizować wewnątrz firmę, aby działała najskuteczniej? Jakie zasady postępowania są dla nas najlepsze?
 • Jak można poprawiać procesy wewnątrz firmy, aby wzmacniały przewagę konkurencyjną prowadzonej działalności? Które z nich są dla nas kluczowe? Jak to zrobić?

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I PROJEKTAMI

Podstawowy zakres usług:

 • Integracja organizacyjna w projektach fuzji i przejęć (post-merger integration)
 • Zarządzanie projektami i zmianą organizacyjną

Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Jak pogodzić konieczność zmian narzędzi i sposobu organizacji pracy z zapewnieniem ciągłości działania?
 • W jaki sposób przemienić pracowników w aktywnych współautorów wdrażanych rozwiązań optymalizacyjnych?

 

EFEKTYWNOŚĆ BIZNESU

Podstawowy zakres usług:

 • Zarządzanie przez cele
 • Budżetowanie
 • Prognozowanie wyników finansowych
 • Informacja zarządcza (sprawozdawczość)
 • Alokacja i kalkulacja kosztów
 • Procedury zakupowe

Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • W jaki sposób przełożyć strategie działania na poziomy taktyczne i operacyjne?
 • Jak dostarczyć na czas wiarygodne i rzetelne informacje dla potrzeb podejmowania decyzji?
 • Jak zapewnić efektywne gospodarowanie środkami w firmie?

 

ROZWÓJ FIRMY

Podstawowy zakres usług:

 • Optymalizacja (zwiększanie) marży
 • Strategie kształtowania cen (pricing)
 • Zwiększanie efektywności procesów sprzedażowych
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży
 • Zarządzanie marką
 • Segmentacja klienta

Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • W jaki sposób docierać do klienta z oferowanymi produktami/ usługami?
 • Jak wykorzystać sytuację rynkową do maksymalizacji zwrotu z zaangażowanych środków?
 • Jak różnicować ofertę i poziom obsługi względem różnych rodzajów klienta?
 • Jaki jest pożądany wizerunek firmy/ produktu, usługi i jak go kształtować?
 • Jak najefektywniej zorganizować i monitorować działania oraz nakłady związane z marketingiem i sprzedażą?