RODO dla agenta, multiagenta, OWCA

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, jest tematem ochrony danych osobowych, w tym w branży ubezpieczeniowej. Dotyka też agentów ubezpieczeniowych, którzy przechowują wrażliwe dane klientów, w tym dane osobowe. Na rynku nie ma wypracowanego jednego standardu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Agens.pl to jedno z rozwiązań, które pozwala zarządzać w bezpieczny sposób takimi danymi klientów.

W artykule opiszemy zmiany wprowadzane przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych i odpowiemy na pytania z tego zakresu.

Co agent ubezpieczeniowy powinien wiedzieć o RODO?

Z dniem 25 maja 2018 roku zniesiony zostanie obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych klientów agentów ubezpieczeniowych do rejestracji w GIODO. W to miejsce regulujące kwestie ochrony danych osobowych klientów branży ubezpieczeniowej, zostanie wprowadzone nowe rozwiązanie popularnie nazywane jako RODO.

RODO nie ustala konkretnych rozwiązań, które umożliwiają kontrolę dostępu do danych osobowych klientów, które administratorzy oraz przetwarzające dane systemy informatyczne powinny zastosować. Wykonując te operacje, administratorzy systemów i przetwarzający dane osobowe powinni wykorzystywać ogólną wiedzę z zakresu klasyfikacji i kontroli dostępu do danych i systemów informatycznych zawartą w standardach jakości ISO, dobrych praktykach informatyzacji.

Rozwiązanie RODO mówi o ocenie skutków przetwarzania ochrony danych osobowych dokonywanych przez administratorów tych danych (art. 35 RODO).

RODO dla multiagenta i OWCA

Agent ubezpieczeniowy, czy OWCA działający w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego jest w świetle przepisów RODO tzw. procesorem danych osobowych. Nie występuje taki agent jako administrator danych osobowych, a jedynie jako podmiot, który przetwarza je jednorazowo w celu pozyskania ubezpieczenia dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Dlatego dla multiagenta, czy OWCY oznacza to bowiem, że zbierane dane osobowe klientów i ich wykorzystanie zależne są od woli towarzystwa ubezpieczeniowego i tylko w tym zakresie jest dozwolone ich wykorzystywanie.


Skomentuj, zadaj pytanie:
Komentarze 4
  • 24 maja 2018

  Jakie dokumenty OWCA, który ma podpisaną umowę z muli agentem ubezpieczeniowym musi przedstawić klientowi ? Czy pełnomocnictwo pomiędzy multiagentem i towarzystwem ubezpieczeniowym i do tego pełnomocnictwo pomiędzy mulitiagentem a OWCĄ ? Czy wystarczy oświadczenie w którym wyszczególnia multiagent towarzystwa z którymi ma podpisaną umowę = pełnomocnictwa i pełnomocnictwo pomiędzy agentem a OWCĄ ?

  • 16 maja 2018

  Multiagent (umowy powierzenia danych z około 20 firmami ubezpieczeniowymi) prowadzi własne biuro i zatrudnia pracowników na umowę-zlecenie. Ponadto współpracuje z OWCami, którzy prowadzą własna działalność gospodarczą, a zadania wykonują dla multiagenta. Ponadto multiagent posiada program do obsługi biura (iagent24), w którym przechowywane są dane klientów, w tym dane byłych i potencjalnych klientów (dla celów przypomnienia o polisie, racie czy zaproponowania lepszego wariantu ubezpieczenia). Program obsługują wszyscy pracownicy multiagenta. Wg mnie multiagent staje się administratorem danych osobowych ponieważ wykracza ponad zlecone zadania ubezpieczycieli oraz zatrudnia pracowników . Uważam, że należałoby wdrożyć system ochrony danych osobowych w takim przypadku. Dla usprawnienia całego procesu zlecić zadanie dla inspektora ochrony danych (zatrudnić na umowę-zlecenie). Czy jest to słuszne podejście do problemu ochrony danych osobowych w kontekście zbliżającego się terminu wejścia RODO? Proszę o radę.

  • 13 marca 2018

  Sytuacja życiowa: sprzedaję ubezpieczenia dla firmy x ale klient przychodzi i mówi, że nie chce wznowienia w x, bo za drogo, lub cokolwiek. Czy mogę klienta zaofertować w firmie y - wszak pozyskałem informacje o kliencie w celu ubezpieczenia w firmie x a nie y. Co w takim przypadku?

  • 15 stycznia 2018

  Dla agentów RODO to szansa, a nie zagrożenie. Tylko pomoże z procesami pozyskania i obsługi klienta w towarzystacch ubezpieczeniowych. GIODO było słabe, RODO jest in plus.

W tym artykule: RODO dla agenta ubezpieczeniowego, RODO multiagent ubezpieczeniowy, RODO dla OWCA, RODO ubezpieczenia GIODO.